Armenian-History.com
All about Armenians and Armenian History
 

News and Updates

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում - 1918-1920 ԹԹ.

Category:
Visits: 47892

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ԱԼԲԵՐՏԻ

ԵՐԵՎԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, 2016

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 ԹԹ.

Գիրքը կարող եք բեռնել` սեղմելով հղումին Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

To read PDF version of the book please click on the cover image or use this link Armenians In The North Caucasus 1918-1920

Գրքի PDF տարբերակի կամ նյութերի ամբողջական կամ մասնակի տեղադրում այլ ինտերնետ կայքերում արգվելած է:

Reproduction in full or in part is prohibited

 

Ամեն ինչ հնարավոր է անել միայն թե կամքի ուժ լինի և ժողովրդի ձայնը լսելու համարձակություն

Category:
Visits: 28080

Armenian Version | English Version

Armenia

 Արդեն մեկ շաբաթ գաղափարի և սկզբունքների համար պայքարող այս մարդիկ վերջիվերջո կարողացան իրենց ձայնը լսելի դարձնել հանրությանը: Իսկ իշխանության գլխին նստածները և առհասարակ քաղաքական դաշտի «մեր առաջնորդները»  վերջնականապես հեղինակազրկվեցին ու հայտնվեցին՝ 20 տարուց ավել իրենց իսկ փորած փոսի մեջ:

Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լուծումները շատ են: Միակ ճիշտ լուծումը, ժողովրդի և պետության համար, իհարկե, ժողովրդի կամքի արտահայտումն է:

Armenian-French-Iranian archaeological expedition excavates the oldest street of Yerevan

Category:
Visits: 2084

Armenian-French-Iranian archaeological expedition has discovered the most ancient street of Yerevan in the territory of the Urartian city of Erebuni, head of the Armenian team of the expedition Mikayel Badalyan told reporters Thursday, July 7.

"This year, a 30-meter-long street with beautiful tiles has been found near the temple of Khaldi in Erebuni museum-reserve. It is 2700 years old,” Novosti Armenia cited Badalyan as saying.

Everything is possible to do only there should be willpower and the courage to listen to the voice of the people

Category:
Visits: 18130

Armenian Version | English Version

Armenia

These people, having been struggling for already a week for ideas and principles, could eventually make their voice audible to the public. And those sitting at the top of the government and generally “our political leaders” were finally discredited and appeared in the pit, having been dug by them for more than 20 years.

There are many solutions to come out of this situation. The only true solution for the people and the state is, of course, the expression of the will of the people.

Urartu - Van

Category:
Visits: 90180

kingdom of urartu map

A Redoubtable Foe

One of the great chapters in the history of Armenia is the epic of the monarchy which the Assyrians called Urartu but which was known to the Hebrews as Ararat. Herodotus called its people Alarodians. Urartu is regarded by history today as one of the earlier incarnations of Armenia. In Urartu was manifest not only the indomitable fighting spirit of the later Armenians, but also the same tendency towards development of a higher culture. As a noted authority, H. A. B. Lynch, remarks, Urartu was "no obscure dynasty which slept secure behind the mountains, but a splendid monarchy which for more than two centuries rivalled the claims of Assyria to the dominion of the ancient world."Urartu,