Armenian-History.com
All about Armenians and Armenian History
 

News and Updates

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում - 1918-1920 ԹԹ.

Category:
Hits: 3167

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ԱԼԲԵՐՏԻ

ԵՐԵՎԱՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, 2016

Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 ԹԹ.

Գիրքը կարող եք բեռնել` սեղմելով հղումին Հայերը Հյուսիսային Կովկասում 1918-1920 թթ.

To read PDF version of the book please click on the cover image or use this link Armenians In The North Caucasus 1918-1920

Գրքի PDF տարբերակի կամ նյութերի ամբողջական կամ մասնակի տեղադրում այլ ինտերնետ կայքերում արգվելած է:

Reproduction in full or in part is prohibited

 

Ամեն ինչ հնարավոր է անել միայն թե կամքի ուժ լինի և ժողովրդի ձայնը լսելու համարձակություն

Category:
Hits: 2011

ArmeniaԱրդեն մեկ շաբաթ գաղափարի և սկզբունքների համար պայքարող այս մարդիկ վերջիվերջո կարողացան իրենց ձայնը լսելի դարձնել հանրությանը: Իսկ իշխանության գլխին նստածները և առհասարակ քաղաքական դաշտի «մեր առաջնորդները»  վերջնականապես հեղինակազրկվեցին ու հայտնվեցին՝ 20 տարուց ավել իրենց իսկ փորած փոսի մեջ:

Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լուծումները շատ են: Միակ ճիշտ լուծումը, ժողովրդի և պետության համար, իհարկե, ժողովրդի կամքի արտահայտումն է:

Armenian-French-Iranian archaeological expedition excavates the oldest street of Yerevan

Category:
Hits: 1681

Armenian-French-Iranian archaeological expedition has discovered the most ancient street of Yerevan in the territory of the Urartian city of Erebuni, head of the Armenian team of the expedition Mikayel Badalyan told reporters Thursday, July 7.

"This year, a 30-meter-long street with beautiful tiles has been found near the temple of Khaldi in Erebuni museum-reserve. It is 2700 years old,” Novosti Armenia cited Badalyan as saying.

Urartu - Van

Category:
Hits: 89068

kingdom of urartu map

A Redoubtable Foe

One of the great chapters in the history of Armenia is the epic of the monarchy which the Assyrians called Urartu but which was known to the Hebrews as Ararat. Herodotus called its people Alarodians. Urartu is regarded by history today as one of the earlier incarnations of Armenia. In Urartu was manifest not only the indomitable fighting spirit of the later Armenians, but also the same tendency towards development of a higher culture. As a noted authority, H. A. B. Lynch, remarks, Urartu was "no obscure dynasty which slept secure behind the mountains, but a splendid monarchy which for more than two centuries rivalled the claims of Assyria to the dominion of the ancient world."Urartu, 

Armenian boys recruited to fight for Islam - Janissaries (Yanichars)

Category:
Hits: 1026
Janissaries
Janissaries

Sultan Murad IIt was Sultan Murad (Murat) I (1359-1389) during the latter part of the Fourteenth century who transformed the Turkish army from mere plunderers into a regimented military organization. To bolster his army's strength Murad initiated a program to recruit young boys from Armenian and Greek families and developed them into a well trained, highly disciplined and coordinated militia and called it Janissaries (new soldiers).  

Each Armenian family was required to give its brightest son to be enlisted as a Janissary for the services of the Sultan, similar to the conscription of the Memluks from the Caucasus centuries earlier. The Janissaries were brought up as Moslems imbued with an unquestioned loyalty to the Sultan and became members of a privileged military elite. As fighters by avocation they lived their lives with uncompromising devotion to the cause of Islam. In times of peace they kept order and guarded the imperial palaces. In times of war their ferocious brutality proved to be vital for the conduct of the war.